The services we offer are of highest industry standards

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit. Quisque nec erat erat. Quisque nec erat at. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit. Quisque nec erat erat. Quisque nec erat at. Lorem ipsum dolor sit amet.

View services
Hệ Thống Lạnh Trung Tâm

Hệ Thống Lạnh Trung Tâm

Là một hệ thống gồm một hay nhiều máy trung tâm phối hợp thành một hệ thống tổng thể,phân phối lạnh đến khu vực rộng lớn.

Read More
Vật Tự Ngành Lạnh

Vật Tự Ngành Lạnh

Vĩnh Thái là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm chính hãng và thiết bị vật tư ngành lạnh.

Read More
Thi Công Công Trình

Thi Công Công Trình

Nếu bạn đang cần một nhà thầu thi công, lắp đặt hệ thống lạnh chuyên nghiệp nhất, Vĩnh Thái là một lựa chọn hoàn hảo.

Read More

About us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries...

Learn MoreCareers

6 reasons why you should choose us

Great Talent

Lorem ipsum dolor sit amet, consect Quisque nec erat erat. Quisque nec erat erat. Lorem ipsum dolor sit amet.

Full Service Package

Lorem ipsum dolor sit amet, consect Quisque nec erat erat. Quisque nec erat erat. Lorem ipsum dolor sit amet.

New Technologies

Lorem ipsum dolor sit amet, consect Quisque nec erat erat. Quisque nec erat erat. Lorem ipsum dolor sit amet.

Time-Sensitive Planning

Lorem ipsum dolor sit amet, consect Quisque nec erat erat. Quisque nec erat erat. Lorem ipsum dolor sit amet.

30 year warranty

Lorem ipsum dolor sit amet, consect Quisque nec erat erat. Quisque nec erat erat. Lorem ipsum dolor sit amet.