Services

Hệ Thống Lạnh Trung Tâm

Hệ Thống Lạnh Trung Tâm

Là một hệ thống gồm một hay nhiều máy trung tâm phối hợp thành một hệ thống tổng thể,phân phối lạnh đến khu vực rộng lớn.

Read More
Vật Tự Ngành Lạnh

Vật Tự Ngành Lạnh

Vĩnh Thái là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm chính hãng và thiết bị vật tư ngành lạnh.

Read More
Điện Tự Động Hoá

Điện Tự Động Hoá

Là sản phẩm thiết yếu cho quản lý năng lượng, công nghiệp 4.0. Hiệu quả năng lượng là chủ đề chính là mối quan tâm toàn cầu.

Read More
Project Management

Project Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit. Quisque nec erat erat. Quisque nec erat at. Lorem ipsum dolor sit amet.

Read More
Thi Công Công Trình

Thi Công Công Trình

Nếu bạn đang cần một nhà thầu thi công, lắp đặt hệ thống lạnh chuyên nghiệp nhất, Vĩnh Thái là một lựa chọn hoàn hảo.

Read More